công nghệ TBM (Tunnel Boring Machine)

công nghệ TBM (Tunnel Boring Machine)

công nghệ TBM (Tunnel Boring Machine)

Xem thêm >
Tuyển nhân viên làm việc tại HCT

Tuyển nhân viên làm việc tại HCT

Công ty CP Kỹ thuật xây dựng HCT cần tuyển nhân viên văn phòng, cộng tác viên truyền thông và sự kiện ....

Xem thêm >
Tuyển giảng viên dạy nghiệp vụ XD

Tuyển giảng viên dạy nghiệp vụ XD

Trung tâm đào tạo thực hành Kỹ thuật xây dựng HCT cần tuyển giảng viên giảng dạy thực hành các khóa nghiệp vụ xây dựng ...

Xem thêm >
Tư vấn giáo dục, tư vấn giới thiệu việc làm ngành xây dựng

Tư vấn giáo dục, tư vấn giới thiệu việc làm ngành xây dựng

Bạn cần phòng họp, đào tạo, làm việc hiện đại, tiện nghi sức chứa khoảng 10 người ngay tại Quận Bình Thạnh ....

Xem thêm >
Tư vấn, thiết kế, thi công công trình xây dựng

Tư vấn, thiết kế, thi công công trình xây dựng

Tư vấn, thiết kế, thi công công trình xây dựng

Xem thêm >
Đào tạo thực hành xây dựng

Đào tạo thực hành xây dựng

Đào tạo thực hành xây dựng

Xem thêm >
Phòng sức chứa 10N + ...

Phòng sức chứa 10N + ...

Bạn cần phòng họp, đào tạo, làm việc hiện đại, tiện nghi sức chứa khoảng 10 người ngay tại Quận Bình Thạnh ....

Xem thêm >
Phòng sức chứa 15N + ...

Phòng sức chứa 15N + ...

Bạn cần phòng họp, đào tạo, làm việc hiện đại, tiện nghi sức chứa khoảng 15 người ngay tại Quận Bình Thạnh ....

Xem thêm >
Phòng sức chứa 20N + ...

Phòng sức chứa 20N + ...

Bạn cần phòng họp, đào tạo, làm việc hiện đại, tiện nghi sức chứa khoảng 20 người ngay tại Quận Bình Thạnh ....

Xem thêm >