Tuyển nhân viên bảo vệ

Tuyển nhân viên bảo vệ

Côn ty CP Kỹ thuật xây dưng HCT cần tuyển nam nhân viên bảo vệ (tuổi từ 18-50), có sức khỏe tốt, làm việc theo ca....

Xem thêm >