Góc chia sẻ Cộng Đồng HCT

DANH MỤC TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

Danh mục toàn bộ Tiêu chuẩn Xây Dựng Dân dụng Việt Nam là "vũ khí" cho anh em đang công tác và học tập trong ngành kỹ thuật xây dựng.

Tất cả các hoạt động xây dựng như: Thiết kế, thi công và đấu thầu đều dựa trên quy định trong Tiêu Chuẩn Việt Nam. Khi nắm vững tiêu chuẩn là 1 bước hành trang rất vững trãi khi vào nghề.

Ưu điểm của bộ Danh mục là tổng hợp tất cả tiêu chuẩn liên quan đến xây dựng dân dụng từ Móng tới Mái và từ nhà thấp tầng đến nhà cao tầng.

 

 

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

STT TIÊU CHUẨN VIỆT NAM LINK
1 TCVN 205-1998 Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc https://bit.ly/tcvn2051998
2 TCVN 2737-1995 Tiêu chuẩn tải trọng và tác động https://bit.ly/tcvn27371995
3 TCVN 4513-1998 Tiêu chuẩn cấp nước https://bit.ly/tcvn45131988
4 TCVN 5574-2012 Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép https://bit.ly/tcvn55742012
5 TCVN 5574-2018 Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép https://bit.ly/tcvn55742018
6 TCVN 7888-2014 Tiêu chuẩn cọc bê tông ULT https://bit.ly/tcvn78882014
7 TCVN 9362-2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền công trình https://bit.ly/tcvn93622012
8 TCVN 9386-2012 Tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất https://bit.ly/tcvn93862012
9 TCVN 9394-2012 Tiêu chuẩn thi công cọc ép https://bit.ly/tcvn93942012
10 TCVN 10304-2014 Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc https://bit.ly/tcvn103042014
Share:

Bài viết liên quan: