Góc chia sẻ Cộng Đồng HCT

[Cơ hội tuyển dụng]

Trong quá trình các bạn học tập tại TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – THỰC HÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG HCT các học viên sẽ có cơ hội làm Cộng Tác Viên tại Trung Tâm nếu các bạn có nguyện vọng và và sự quyết tâm. Bên cạnh đó với uy tín, chất lượng đào tạo và mối quan hệ rộng dựng của mình, HCT sẽ là một cầu nối tuyệt vời cho các học viên với với các doanh nghiệp ngành xây. Sau khi hoàn thành các khóa học các học viên sẽ có cơ hôi được giới thiệu việc làm tại các công ty Đối Tác của HCT.

HCT – Drive You to Success!

Share:

Bài viết liên quan: