TDH - Kỹ thuật Tự động hóa trong soạn thảo Văn bản và Báo cáo khoa học
TDH - Kỹ thuật Tự động hóa trong soạn thảo Văn bản và Báo cáo khoa học

KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA TRONG SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ BC KHOA HỌC


Khóa học cung cấp và hướng dẫn các kỹ năng thiết thực liên quan đến định dạng và trình bày văn bản theo tiêu chí ĐẸP, KHOA HỌC và TỰ ĐỘNG hóa về rất nhiều nội dung của một văn bản như đánh số đề mục, bảng biểu, hình vẽ, công thức, mục lục, tài liệu tham khảo v.v… khi sử dụng các tính năng nâng cao của phần mềm Word và các phần mềm phụ trợ khác như Mathtype, Snagit và Endnote.

SẮP MỞ LỚP

# Tên lớp Học phí Ca học Đăng ký

Học viên sau khi hoàn thành khóa học với thời lượng yêu cầu tối thiểu có thể:

Định dạng tài liệu, văn bản đẹp và khoa học;

Đánh công thức toán học đúng quy định theo thông lệ quốc tế;

Làm tự động đề mục; bảng, hình vẽ, công thức;

Làm tự động- chèn tài liệu tham khảo, tên hình, tên bảng, tên công thức;

Làm tự động mục lục, danh mục hình vẽ, danh mục bảng;

Làm tự động danh mục tài liệu tham khảo

Cập nhật số liệu khi thay đổi;

Các thức tạo và chèn hình ảnh đẹp trong văn bản.

Yêu cầu khóa học (Course Requirement):

Học viên được cấp chứng nhận khi đủ các điều kiện:

Học viên được yêu cầu dự tất cả 4 buổi;

Đạt từ 5.0 điểm trở lên của bài thi cuối khóa.

Cách đánh giá khóa học (Course Assessment):

Học viên phải hoàn thành định dạng tự động cho một báo cáo khoa học dạng điện tử (word) trong đó có sử dụng các tính năng đã học. Điểm đạt ³ 5.0/10.

Phương thức học, thực hành (Learning methods):

Học viên được hướng dẫn bởi giảng viên trên lớp bằng phương pháp thuyết giảng có sử dụng các  phương tiện nghe nhìn nhằm tăng cường tính hiệu quả của bài học, đồng thời được thực hành ngay trên máy tính cá nhân dưới sự hướng dẫn tỷ mỉ của giảng viên.

Đối tượng học (Learners):

Tất cả các đối tượng tham gia làm văn bản, bài tạp lớn, đồ án, luận văn tốt nghiệp, luận văn cao học, thuyết minh báo cáo thiết kế, báo cáo địa chất, thuyết minh khoa học, viết sách, viết báo đăng trên các tạp chí v.v…

Các yêu cầu khác (additional requirements):

Máy tính phải có các phần mềm sau:

Word phiên bản 2010 hoặc cao hơn

Mathtype 6.9 hoặc cao hơn (tích hợp trên word);

EndNote X5 hoặc cao hơn (tích hợp trên word);

Snagit 2014 hoặc cao hơn;

Windows đủ fonts tiếng Việt theo yêu cầu;


Nội dung chính (Contents)

Xem đề cương chi tiết tại dây


THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. PHẠM TIẾN CƯỜNG