ECE - Tiếng anh chuyên ngành xây dựng (English for Civil Engineering)

TIẾNG ANH XÂY DỰNG

English for Civil Engineering


Học viên sau khi hoàn thành khóa học với thời lượng yêu cầu tối thiểu có thể:

Đọc hiểu các văn bản, tài liệu mô tả chung cho ngành xây dựng, các mô tả/ yệu cầu của dự án, các bản vẽ kỹ thuật bằng tiếng Anh.

Đọc hiểu các tài liệu, giáo trình chuyên ngành kỹ thuật xây dựng bằng tiếng Anh, phục vụ cho việc củng cố kiến thức và nâng cao chuyên môn từ các nguồn tài liệu quốc tế.

Có thể soạn thảo các văn bản, tài liệu cơ bản trong ngành xây dựng bằng tiếng anh có liên quan đến các đặc tính kỹ thuật – kinh tế của các dự án/ công trình xây dựngDựa trên nền tảng vốn ngôn ngữ được cung cấp trong chuyên ngành xây dựng, kết hợp với việc trau dồi kỹ năng thực hành ngoại ngữ, học viên có thể thực hành các nội dung giao tiếp liên quan đến chuyên ngành xây dựng bằng tiếng Anh.

SẮP MỞ LỚP

# Tên lớp Học phí Ca học Đăng ký

GÓI QUÀ TẶNG

🎁 Tặng Tài liệu học tập

🎁 Tặng Chứng nhận Song ngữ trị giá: 100.000đ

🎁 Tặng Gói học lại miễn phí trị giá: 3.500.000đ

🎁 Được tham gia CLB anh văn Chủ nhật hàng tuần

🎁 Tặng Gói dịch vụ Trà - Cafe, phòng máy lạnh, wifi cáp quang tốc độ cao trị giá Trà - Cafe, phòng máy lạnh, wifi cáp quang tốc độ cao trị giá: 200.000đ (Áp dụng cho các lớp học tạo chi nhánh quận Bình Thạnh)


 

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

TS. Nguyễn Phi Long

TS. Phạm Tiến Cường

THS. Nguyễn Phương Thảo


Thông tin chung về môn học (General Information):

Tên môn học:

Tiếng anh chuyên ngành xây dựng – Phần  cơ bản

(English for Civil Engineering - Fundamentals)

Mã môn học:

ECE

Thời lượng:

10 buổi (180 phút/buổi)

Kết quả học tập:

Chứng nhận từ Trung tâm/Công ty và Bảng thông tin về khóa học


Mô tả chung môn học (Course Description):

Khóa học tiếng anh chuyên ngành xây dựng gồm 10 buổi học trên lớp, mỗi buổi học có thời lượng 180 phút. Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức:

Từ vựng cơ bản cho chuyên ngành kỹ thuật xây dựng bằng tiếng anh liên quan đến dự án/ công trình xây dựng.

Củng cố một số kiến thức cơ bản của chuyên ngành kỹ thuật bằng tiếng Anh thông qua việc học từ vựng chuyên ngành.

Học viên sau khi hoàn thành khóa học với thời lượng yêu cầu tối thiểu có thể:

Đọc hiểu các văn bản, tài liệu mô tả chung cho ngành xây dựng, các mô tả/ yệu cầu của dự án, các bản vẽ kỹ thuật bằng tiếng Anh.

Đọc hiểu các tài liệu, giáo trình chuyên ngành kỹ thuật xây dựng bằng tiếng Anh, phục vụ cho việc củng cố kiến thức và nâng cao chuyên môn từ các nguồn tài liệu quốc tế.

Có thể soạn thảo các văn bản, tài liệu cơ bản trong ngành xây dựng bằng tiếng anh có liên quan đến các đặc tính kỹ thuật – kinh tế của các dự án/ công trình xây dựng

Dựa trên nền tảng vốn ngôn ngữ được cung cấp trong chuyên ngành xây dựng, kết hợp với việc trau dồi kỹ năng thực hành ngoại ngữ, học viên có thể thực hành các nội dung giao tiếp liên quan đến chuyên ngành xây dựng bằng tiếng Anh.


Phương thức học, thực hành (Learning methods):

Học viên được hướng dẫn bởi giảng viên trên lớp bằng phương pháp thuyết giảng có sử dụng các  phương tiện nghe nhìn nhằm tăng cường tính  hiệu quả của bài học. Sinh viên có thời gian tham gia các hoạt động thảo luận lẫn nhau và với giáo viên để chia sẻ kiến thức và kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Sinh Viên được chia sẻ phương pháp nghiên cứu/ học tập ngôn ngữ được áp dụng thành công bởi giáo viên và có thời gian thực tập thông qua bài thực hành thêm tại nhà.


Nội dung chính (Contents)

Xem đề cương chi tiết tại đây

Buổi 1: Chuyên đề 1: Tổng quan thiết kế xây dựng

Buổi 2: Chuyên đề 1: Tổng quan thiết kế xây dựng (tt)

Buổi 3: Chuyên đề 2: Các khái niệm trong quản trị xây dựng

Buổi 4: Chuyên đề 2: Các khái niệm trong quản trị xây dựng

Buổi 5: Chuyên đề 3: Mô tả của thiết kế dự án xây dựng.

Buổi 6: Chuyên đề 3: Mô tả của thiết kế dự án xây dựng (tt)

Buổi 7: Chuyên đề 4: Quản lý dự án xây dựng

Buổi 8: Chuyên đề 4: Quản lý dự án xây dựng (tt)

Buổi 9: Chuyên đề 5: Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng

Buổi 10: Chuyên đề 5: Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (tt)

Buổi 11: Thi kết thúc

 

 

Tp. HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2018

 

 

HCT-CEPT

Biên soạn

Nguyễn Phi Long (PhD)


THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. NGUYỄN PHI LONG

TS. PHẠM TIẾN CƯỜNG

THS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO